Go to content
Go to navigation

Note: You are seeing this message because your browser does not handle stylesheets. This website is designed for a graphical browser that supports the web standards. However, the content is still available from any browser.

For a list of standards compliant browsers please have a look at the Web Standards Project's Upgrade Initiative.

Røversprogstranslator

Oversæt tekstFejl eller spørgsmål, skriv til thomas(a)krath.dk

Eksterne links:

Oversæt engelsk til Alfonsengelsk (PIMP).

Altavistas Babel Fish

Google Language Tools

Ordbogen.com
Dansk/Engelsk og Engelsk/Dansk (Betalingstjeneste).

Cambridge Advanced Learner's Dictionary

Tysk/Engelsk
LEO og dict.cc